"На острове разрушено почти все": последствия урагана "Ирма"